kulttuuriympäristökasvatus

kasvatuksen osa-alue, jonka avulla edistetään ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamista, arvioimista ja arvostamista sekä tuetaan ympäristösuhteen ja kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista

Kulttuuriympäristökasvatuksella edistetään ympäristöjen kestävää kehittämistä ja säilyttämistä.

Lähteet: 

126. Kulttuuriympäristökasvatus. www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=231160

 

160. Lämsä, Hanna. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura